Çerez Örnek
canlı destek

Program Öğretim Amaçları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Öğretim Amaçları

PÖA1. İngiliz dili, edebiyatı, kültürü ve tarihi hakkında gerekli bilgi ve donanımı kazandırmak

PÖA2. Farklı coğrafyalarda üretilen İngilizce edebiyatları tanıtarak kültürler arası iletişim kurabilen ve bu kültürleri yorumlayabilen bireyler yetiştirmek

PÖA3. İngilizceyi yazılı ve sözlü olarak ileri seviyede kullanmalarını sağlamak, İngilizcenin dilbilimsel özellikleri konusunda becerilerini arttırmak, bu dili öğretme yetisi ve yetkin çeviri yapabilme becerisini kazandırmak

PÖA4. İngilizce dışında ikinci bir Avrupa dilini en az orta düzeyde kullanabilme becerisini kazandırmak

PÖA5. Çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilme becerisi ve yetisi ile donatmak

PÖA6. Her türlü metnin üretilmesi, yayılması ve tüketilmesi sürecinde dilin ve kültürün oynadığı rolün bilincinde olan, insani konulara ve etik sorunlara yaklaşımda duyarlı bireyler yetiştirmek

PÖA7. Alanlarında araştırma yapabilen, alanda edindiği eleştirel yöntemleri ve disiplini farklı çalışma ortamlarına taşıyabilen ve bu araştırmaları tarafsız ve bilimsel bir bakış açısı ile değerlendirebilen bireyler olarak topluma kazandırmak

PÖA8. Eleştirel bakış açısına sahip, analiz yeteneği gelişmiş, etkili iletişim kurabilen, yaratıcı, sorumluluk sahibi ve mesleki etik bilincine sahip filolog olarak yetiştirmek

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ