Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Program Çıktıları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Program Çıktıları

PÇ1: İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları

PÇ2: İngilizce edebiyatlar (ABD, İrlanda, Kanada, Güney Afrika, Avustralya, vd.) hakkında genel bilgiye sahip olmaları

PÇ3: Edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları

PÇ4: Dilin sistematik yapısı, işleyişi ve dönüşümleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmaları

PÇ5: Edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilmeleri

PÇ6: İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları

PÇ7: İngiliz edebiyatı ve kültürüne dair bilgilerini diğer Batı kültür ve edebiyatları ile Türk kültürü ve edebiyatına karşılaştırmalı olarak uygulayabilmeleri

PÇ8: Öğretmenlik formasyonu alarak İngilizce öğretmenliği yapabilmeleri

PÇ9: Farklı metin türlerine yönelik çeviri stratejileri geliştirerek yetkin çeviriler yapabilmeleri

PÇ10: Bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilmeleri ve edindikleri bilgileri eleştirel ve yaratıcı süreçlerde yeni fikirler ve projeler üretmede değerlendirebilmeleri

PÇ11: Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimini, iletişim becerilerini, eleştirel bakış açısını ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına (öğretmenlik, rehberlik, çevirmenlik, uluslararası ilişkiler, editörlük, vd.) aktarabilmeleri

PÇ12: Dil, din, toplumsal cinsiyet, kültürel ve cinsel kimlikler ve farklılıklar gibi unsurların farkında olan ve bunları sorgulayan bir dünya görüşü edinmiş olmaları

PÇ13: Edindikleri bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilmeleri ve inisiyatif alarak bağımsız davranma becerisi geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

 


CSS
IUS