Çerez Örnek
canlı destek

Program Çıktıları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Program Çıktıları

PÇ1: İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları

PÇ2: İngilizce edebiyatlar (ABD, İrlanda, Kanada, Güney Afrika, Avustralya, vd.) hakkında genel bilgiye sahip olmaları

PÇ3: Edebi türler, kavramlar ve terimler ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları

PÇ4: Dilin sistematik yapısı, işleyişi ve dönüşümleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olmaları

PÇ5: Edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları metin çözümlemede kullanabilmeleri

PÇ6: İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları

PÇ7: İngiliz edebiyatı ve kültürüne dair bilgilerini diğer Batı kültür ve edebiyatları ile Türk kültürü ve edebiyatına karşılaştırmalı olarak uygulayabilmeleri

PÇ8: Farklı metin türlerine yönelik çeviri stratejileri geliştirerek yetkin çeviriler yapabilmeleri

PÇ9: Bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilmeleri ve edindikleri bilgileri eleştirel ve yaratıcı süreçlerde yeni fikirler ve projeler üretmede değerlendirebilmeleri

PÇ10: Kültür ve edebiyatın kazandırdığı bilgi birikimini, iletişim becerilerini, eleştirel bakış açısını ve esnekliği yaşamın diğer alanlarına (öğretmenlik, rehberlik, çevirmenlik, uluslararası ilişkiler, editörlük, vd.) aktarabilmeleri

PÇ11: Dil, din, toplumsal cinsiyet, kültürel ve cinsel kimlikler ve farklılıklar gibi unsurların farkında olan ve bunları sorgulayan bir dünya görüşü edinmiş olmaları

PÇ12: Edindikleri bilgi ve becerileri mesleki ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilmeleri ve inisiyatif alarak bağımsız davranma becerisi geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ